Varhanní koncerty

Nedělní koncerty klasické varhanní hudby v chrámu sv. Petra a Pavla, který je jednou z nejvýznamnějších církevních památek v republice. Přijďte si poslechnout velebný zvuk varhan, které po stovce let opět znějí mělnickým chrámem zásluhou Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku.

15. 7. | 29. 7. | 19. 8. |  9. 9.

Nové mělnické varhany. Restaurátorské práce provedl Dalibor Vinklát se svými spolupracovníky, nový nástroj vznikl ve Varhanářské dílně Jaromír Kánského a Josefa Brachtla z Krásných Louček u Krnova, polychromie a restaurování soch varhan byla svěřena malíři a restaurátorovi Peteru Stirberovi.

Letní kulturní program pro celou rodinu

Přejete si dostávat newsletter Mekuc o aktuálních pořadech?

V případě, že zde vyplníte svůj e-mail k odběru tipů na pořady, udělujete souhlas s využíváním Vaší e-mailové adresy pro informování o akcích naší společnosti. Tento údaj budeme používat výhradně k tomuto účelu. Vaši adresu nepředáváme žádným dalším subjektům. V případě, že se rozhodnete svůj souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy pro tento účel odvolat, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení preferencí v naší newsletterové službě, písemně na adresu společnosti nebo elektronicky na adresu prochazkova@mekuc.cz. Děkujeme Vám za důvěru, s Vašimi osobními údaji budeme zacházet zodpovědně.
* povinný údaj