Zásady zpracování a zabezpečení osobních údajů

Mělnické kulturní léto – Mekul je pořádáno Mělnickým kulturním centrem o.p.s. ve spolupráci s Městem Mělník a řadou dalších místních pořadatelů. K ochraně osobních údajů, která nám předáváte, přistupujeme zodpovědně. Chceme abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme korektně, transparentně a v souladu s platnými právními předpisy. V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obrátit, a to písemně na adresu sídla společnosti Mekuc nebo elektronicky na adresu prochazkova@mekuc.cz.
Dbáme na to, aby osobní údaje, které od Vás získáme, byly v bezpečí. Přijali jsme proto vhodná technicko-organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby a k dalšímu zpracování je bez Vašeho souhlasu nikam dál nepředáváme, pokud to nevyžaduje zákon nebo ochrana našich právních zájmů či plnění právních povinností.

V rámci nakládání s Vašimi osobními údaji máte několik práv, jejichž naplnění můžete po naší společnosti, jako Správci těchto Vašich osobních údajů, požadovat:

Právo na informace
Jedním z Vašich práv je požádat naši společnost o informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu a za jakým účelem. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných případech pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž Vás budeme včas informovat.
Naším právem je ověřit si, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží, proto Vás prosíme o uvedení dostatečných informací nutných k Vaší identifikaci, abychom mohli Vaši žádost kladně a včas vyřídit. Máme také právo zamítnout žádosti, které by byly bezdůvodné nebo se nepřiměřeně opakovaly, či jejich získání vyžadovalo nepřiměřené úsilí nebo byly obtížně získatelné (např. záložní systémy, archiválie apod.).
Právo na opravu, aktualizace osobních údajů
Abychom mohli řádně vykonávat naši roli Správce Vašich osobních údajů a zároveň naplnit Vaše právo na opravu, je nutné, abyste nás informovali o tom, pokud se Vaše osobní údaje změní či zjistíte, že jsou již neaktuální (např. změna Příjmení).
Právo vznést námitku, omezení zpracování
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou, máte právo žádat omezení jejich zpracování a můžete vznést námitku proti jejich zpracování na adresu sídla naší společnosti, nebo se proti takovému zpracování obrátit formou stížnosti na adresu dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000, Praha 7.
Právo na výmaz
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě udělení souhlasu, neprodleně je vymažeme, pokud si to budete přát a tento svůj souhlas odvoláte.
Kamerový systém
Vzhledem k tomu, že akce Mekul budou probíhat na více místech, která mohou být monitorována kamerovými systémy pořadatelů, chceme Vás touto cestou informovat, že zpracování takto pořízených osobních údajů bude pouze za účelem ochrany majetku a pro zvýšení bezpečnosti tak, aby bylo při zachování svého účelu maximálně chráněno Vaše soukromí.

Webové stránky mekul.cz
Tyto webové stránky respektují soukromí návštěvníků a uživatelů, takže je můžete procházet bez nutnosti registrace či přihlášení. Nepoužíváme technologie k shromažďování a ukládání informací do Vašeho počítače prostřednictvím souborů cookies (tzn. nevyužíváme službu Google Analytics ani jiné nástroje pro identifikaci a monitorování přístupu jednotlivých uživatelů). Web mekul.cz používá zabezpečené šifrované připojení HTTPS.

Fotografie

Během akcí pořádaných v rámci Mekul mohou být pořizovány audiovizuální záznamy, jejichž pořízení nebo použití bude přiměřeno uměleckému účelu a případnému tiskovému zpravodajství podle § 89 občanského zákoníku. Pořízení těchto záznamů nepodléhá zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

 

Děkujeme Vám za důvěru, s Vašimi osobními údaji budeme zacházet zodpovědně.

Letní kulturní program pro celou rodinu

Přejete si dostávat newsletter Mekuc o aktuálních pořadech?

V případě, že zde vyplníte svůj e-mail k odběru tipů na pořady, udělujete souhlas s využíváním Vaší e-mailové adresy pro informování o akcích naší společnosti. Tento údaj budeme používat výhradně k tomuto účelu. Vaši adresu nepředáváme žádným dalším subjektům. V případě, že se rozhodnete svůj souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy pro tento účel odvolat, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení preferencí v naší newsletterové službě, písemně na adresu společnosti nebo elektronicky na adresu prochazkova@mekuc.cz. Děkujeme Vám za důvěru, s Vašimi osobními údaji budeme zacházet zodpovědně.
* povinný údaj